Proszę określić typ placówki, którą Państwo zarządzacie a dokumentacja i treści dla niej będą widoczne jako pierwsze. Szkoła Przedszkole

Dokumentacja dyrektora

NIEZBĘDNIK PRAWNY


Zmiany prawne i komunikaty

Czytaj wszystkie
Zmiany prawne
 • Ustawa z dnia 20 lutego 2015 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw

  Komentarz dotyczący zmian organizacyjnych w szkole podstawowej od dnia 1 września 2015 r.


  W artykule 1 ustawy z dnia 20 lutego 2015 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw zostały zamieszczone zmiany dotyczące organizacji klas I-III szkoły podstawowej. Ustawę opublikowano 16 marca 2015 r. w Dz. U. poz. 357.

  Część zmian weszła w życie 31 marca 2015 r., a część będzie stosowana od 1 września 2015 r.

  W art. 61 ustawy o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572, ze zm.) ustalono strukturę organizacyjną szkoły podstawowej, która obejmuje klasy I-VI. Dotychczas zezwalano, aby w przypadkach uzasadnionych miejscowymi warunkami, mogły być tworzone szkoły obejmujące część klas szkoły podstawowej lub także szkoły filialne.

  Nadal obowiązuje przepis, że zajęcia edukacyjne w klasach I–III szkoły podstawowej są prowadzone w oddziałach liczących nie więcej niż 25 uczniów.

  Klasy I zostały objęte tą regulacją od dnia 1 września 2014 r. Z dniem 1 września 2015 r. przepis obejmie klasy II, a z dniem 1 września 2016 r. także klasy III, i ostatecznie od dnia 1 września 2016 r. będzie obowiązywał wszystkie klasy I-III szkoły podstawowej.

  W latach szkolnych 2014/2015 i 2015/2016 podziału uczniów klasy I publicznej szkoły podstawowej na oddziały dokonuje się według roku i miesiąca urodzenia, poczynając od uczniów najmłodszych.

  Nowością jest obecnie dodanie w art. 61 ustępów 3a-3e.

  czytaj dalej >>
  Obowiązujący 20 marca 2015
Czytaj wszystkie
Nadchodzące terminy
 • 31 maja 2015
  Ostateczny termin wydania decyzji kadrowych nauczycielom związanym trzymiesięcznym okresem wypowiedzenia stosunku pracy. Zakończenie ruchu służbowego nauczycieli
 • 1 czerwca 2015
  Organizacja imprez z okazji Dnia Dziecka
 • 1 czerwca 2015
  Termin dodatkowy egzaminu gimnazjalnego w części humanistycznej
 • 1 czerwca 2015
  Może być ustalony jako dzień dodatkowo wolny od zajęć dydaktycznych
 • 2 czerwca 2015
  Termin dodatkowy sprawdzianu. Termin dodatkowy egzaminu gimnazjalnego w części matematyczno -przyrodniczej
Czytaj wszystkie
Komunikaty MEN
Czytaj wszystkie
Kmunikaty KOIndwidualne wsparcie dla dyrektorów placówek oświatowych

Zamów bezpłatny biuletyn informacyjny. Śledź na bieżąco:
 • Komunikaty z Ministerstwa Edukacji Narodowej i Kuratorium Oświaty!
 • Porady i opinie ekspertów.
 • Nowe narzędzia dla dyrektorów placówek oświatowych.
 • Bieżące informacje prasowe


Copyright 2015 Forum Media Polska sp. z.o.o | Redesign: Duind.com